Wettelijke info

Benedicte Maere

 • Rizivnr. 5/34778/80/522 
 • Ondernemingsnummer 0542.718.661
 • Adres maatschappelijke zetel: Guldensporenlaan 21, 8670 Oostduinkerke
 • Rechtsvorm: eenmanszaak
 • Beroepsverzekering: AG insurance
 • Lid beroepsverening: Axxon en Mathera
 • Gedeconventioneerd 

Barbara Florizoone

 • Ondernemingsnummer 0633.674.967
 • Rizivnr. 5/52077/47/572
 • Adres maatschappelijke zetel
 • Rechtsvorm: eenmanszaak
 • Beroepsverzekering: 
 • Lid beroepsverening: 
 • Gedeconventioneerd 

Judith Masschelein 

 • Rizivnr. 5/43635/50/527 
 • Ondernemingsnummer 0771.518.796
 • Adres maatschappelijke zetel : Iepersesteenweg 91, 8650 Merkem
 • Rechtsvorm: eenmanszaak
 • Beroepsverzekering: AMMA
 • Lid beroepsvereniging: nee
 • Gedeconventioneerd  

Stien Vanhoutte:

 • Ondernemingsnummer 0790.467.846
 • Rizivnr. 5/49718/78/527
 • Adres maatschappelijke zetel: Vaartstraat 3a, 8470 Gistel
 • Rechtsvorm: eenmanszaak
 • Beroepsverzekering: Curalia
 • Lid beroepsverening Axxon
 • Geconventioneerd 

Bevoegde toezichthoudende autoriteit: provinciale geneeskundige commissie (cel federale gezondheidsinspectie West-Vlaanderen – FAC Kamgebouw- Koning Albert I Laan 1/5 – bus 1 -8200 Brugge)