Sportkinesitherapie

De sportkine is enerzijds gespecialiseerd in het behandelen van sportletsels en anderzijds in de preventie ervan. Typische voorbeelden van sportletsels zijn enkelverstuikingen, spierletsels (scheur, verrekking of contractuur), voorste kruisbandletsels, meniscusletsels, schouderklachten, achillespeesklachten, … De sportkinesitherapeut heeft hierbij vooral aandacht voor het sportspecifieke karakter van de revalidatie. Hij helpt je om terug rustig op te bouwen naar eventuele competitie en geeft je aangepast trainingsadvies en sportspecifieke oefeningen. Hij legt je uit waar je bij verdere sporthervatting op dient te letten om verdere recidieven te vermijden. Een sportkinesitherapeut(e) richt zich tot alle sporters, zowel de competitieve sporters als de recreatieve.