Fysiologische kettingen methode Busquet

De Methode Busquet, ontwikkeld door osteopaat Léopold Busquet, vertrekt van de visie dat het lichaam één geheel vormt. Op dit lichaam worden vele krachten uitgeoefend die via anatomische en fysiologische kettingen worden opgevangen. Alles wordt geïntegreerd in deze behandelmethode.

Met deze specifieke Busquet-behandelingen zullen we vooral de oorzaak van uw pijn en van het disfunctioneren van uw lichaam trachten te achterhalen.

Deze benadering omvat een totaalbehandeling waarin alle schakels in het gehele lichaam, die (chronische) klachten in stand houden, worden aangepakt.

Een teveel aan spanning, een operatie of trauma kan in deze kettingen veranderingen veroorzaken, waardoor de gehele ketting kan worden gedeprogrammeerd of over- geprogrammeerd. Dit kan leiden tot (chronische) klachten in het lichaam, een beperking van beweeglijkheid, houdingsprobleem, misvormingen en pijn.

Het is dus mogelijk dat indien u klachten heeft, de oorzaak van uw klacht zich buiten de pijnlijke regio zich bevindt. 

De technieken die hierbij gebruikt worden zijn: strijkingen om de fascia te ontspannen, houdingsposturen, craniale technieken, viscerale technieken,…

Deze behandeling is zinvol bij

 • Rug- en nekklachten
 • Steeds terugkomende of onbegrepen chronische rugklachten waarbij eerdere kine-behandelingen geen uitkomst hebben geboden
 • Statiekafwijkingen, vervormingen van de rug (scoliose) of ledematen (bv X-benen of O-benen)
 • Houdingsproblemen
 • Hoofdpijn en duizeligheid
 • Whiplash (acuut en chronisch)
 • Schouder-, elleboog- of polsklachten
 • Knie-, heup- & bekkenklachten of bekkenscheefstand
 • Meerdere klachten tegelijkertijd in diverse lichaamsdelen
 • Langdurige of recidiverende sportblessures
 • Aanhoudende klachten en beperkingen na een operatie
 • Functionele viscerale problemen zoals obstipatie, digestieve problemen, spastisch colon, pijnlijke menstruatie…