Myofasciale therapie, triggerpunttherapie, dry needling

Een myofasciaal pijnsyndroom is een pijn die zijn oorsprong vindt in de spieren ten gevolge van een onevenwicht van spieren

We gaan op zoek naar triggerpunten die uw pijn veroorzaken. Een triggerpunt is een soort van knobbel in de spier die, als erop wordt gedrukt, een doffe pijn kan veroorzaken die uitstraalt. Lokaal of uitstralend kan een dergelijk triggerpoint zorgen voor een verminderde beweeglijkheid en spierzwakte. Mogelijke oorzaken zijn:

  • Acuut – bv. door een verkeerde beweging of ongeluk
  • Chronisch: bv. door een langdurig verkeerde houding, scoliose,…
  • Langdurige overbelasting van bv. arm, schouder en/of nek bij computergebruik (repetitive strain injury)
  • Overbelasting / blessures bij sporters.
  • Langdurige afwezigheid van beweging, bv. door gips
  • Psychologische factoren zoals stress en depressie
  • Asymmetrieën in houding bv. door voetafwijkingen, …

Behandeling:

Dry needling van triggerpoints met behulp van een (acupunctuur) naald is een van de meest effectieve vormen van therapie bij triggerpoints. Dry needling is per definitie needling volgens westerse neuro-anatomische en fysiologische principes en berust niet op een ‘energie concept’, zoals de klassieke acupunctuur. Praktisch gezien wordt er verschillende malen op en rond een triggerpoint geprikt. Vaak treedt de referred pain op, die kan worden opgewekt door de needling. Een stroom van recente publicaties ondersteunt de effectiviteit van deze therapie. Essentieel is het opwekken van de lokale twitch response (LTR) voor een langdurig(er) resultaat. Klinisch gezien leidt dit tot een daling in de spierspanning met een pijnvermindering en verbeterde beweeglijkheid tot gevolg.

Manuele releasetechnieken

Zijn er contra-indicaties of bent u geen fan van de naaldtechniek, dan bestaan er manuele en andere technieken om een gelijkaardig effect te bekomen. 

Deze behandeling is nuttig bij:

  • Pijn veroorzaakt door triggerpunten
  • in het kader van een bepaalde klacht, wordt er steeds nagegaan of er en myofasciale component aanwezig is.