Specialisaties

Een uitgebreid aanbod aan behandelingen. Zo kunnen we steeds een kwalitatieve, persoonlijke aanpak – op jouw maat – uitwerken, zodat jij (terug) pijnvrij kan bewegen.


Manuele therapie

Als manueel therapeut gaan we met een klinisch onderzoek (gewrichtstesten, spiertesten, neurologische testen & provocatietesten) op zoek naar de oorzaak van de klachten. Zo stellen we een doelgericht behandelingsschema op, met een ruim arsenaal aan technieken: manipulatie, mobilisatie, oscillatie, stretchingstechnieken, triggerpuntbehandeling, …

lees meer over manuele therapie


Sportkinesitherapie

De sportkine is enerzijds gespecialiseerd in het behandelen van sportletsels en anderzijds in de preventie ervan. We richten ons tot alle sporters, zowel competitief als recreatief. 

lees meer over sportkinesitherapie


Myofasciale therapie, triggerpunttherapie, dry needling

Een myofasciaal pijnsyndroom is een pijn die zijn oorsprong vindt in de spieren ten gevolge van een onevenwicht van spieren. We gaan op zoek naar triggerpunten die uw pijn veroorzaken.

lees meer over myofasciale therapie


Craniofaciale therapie

Craniofaciale therapie, ook wel orofaciale therapie genoemd, is een behandelvorm die zich bezighoudt met klachten en stoornissen in het hoofd-, gezicht- en kaakgebied

lees meer over craniofasciale therapie


Fysiologische kettingen methode Busquet

Met deze specifieke Busquet-behandelingen zullen we vooral de oorzaak van uw pijn en van het disfunctioneren van uw lichaam trachten te achterhalen. Deze benadering omvat een totaalbehandeling waarin alle schakels in het gehele lichaam

lees meer over fysiologische kettingen methode Busquet


Mechanische diagnose & therapie

De behandeling begint met een uitgebreid vraaggesprek, waarna een uitvoerig bewegingsonderzoek plaatsvindt. Typisch voor dit onderzoek zijn de veelvuldige herhalingen van verschillende bewegingsrichtingen.

lees meer over mechanische diagnose & therapie


Screening

Door middel van een specifieke testbatterij, screenen wij lenigheid, stabiliteit en kracht in functie van een bepaalde sporttak om preventief te werken en letsels te voorkomen.

lees meer over screening


Kinesiotaping

Wij maken hierbij gebruik van elastische tape die de spieren in hun functie ondersteunt, zonder daarbij de beweging te beperken. Het toepassingsgebied van de kinesiotape is zeer breed.

lees meer over taping


Orthopedische revalidatie

Wij helpen u graag revalideren na een ingreep, letsel of trauma. We inventariseren uw te behandelen doelen en werken hier stapsgewijs naartoe.

lees meer over orthopedische revalidatie


Algemene kinesitherapie

Van een verzwikte enkel over achillespeestendinopathie tot een tennis- of golferselleboog. Alle algemene kinesitherapeuthische behandelingen.

lees meer over algemene kinesitherapie